QUẬN CÓ NHIỀU GÁI XINH NHẤT HÀ NỘI VÀ LÀ QUÊ HƯƠNG CỦA NỮ TƯỚNG GIÀU NHẤT VIỆT NAM. #trungthuclandNhãn:sharing,camera phone,free,upload