Bất chấp hàng rào biên giới Việt Trung, dân hai nước vẫn tìm gặp nhau từ mùng 1 Tết

Từ mùng 1 đến mùng 9 âm lịch năm nay, người dân hai nước sẽ tìm đến hàng rào biên giới để giao lưu với nhau. Rất vui mọi người ạ!Facebook Tùng Nếm:https://ww...

Nhãn:nếm,nếm tv,flycam nếm tv,flycam 4k,tùng nếm