Người Việt và người Trung Quốc vui mừng nhậu qua song sắt hàng rào biên giới sau nhiều năm không gặp

Chật kín người hai nước tập trung ở hàng rào biên giới. Không khí vui như đi trẩy hội.Hầu hết biên giới Việt Trung ở các tỉnh giáp Trung Quốc đều có sự kiện ...

Nhãn:nếm,nếm tv,flycam nếm tv,flycam 4k,tùng nếm