Người Trung Quốc nói: vài năm nữa, TQ sẽ lại có thêm 1 hàng xóm là cường quốc khi nhìn thấy cảnh này

Người Trung Quốc nói: vài năm nữa, TQ sẽ lại có thêm 1 hàng xóm là cường quốc khi nhìn thấy cảnh nàyViệt Nam là quốc gia có nghi thức, văn hóa, truyền thống ...

Nhãn:yêu nước,yeu nuoc,netizen trung quốc,Người Trung Quốc nói,TQ sẽ lại có thêm 1 hàng xóm là cường quốc khi nhìn thấy cảnh này