Dân mạng Trung Quốc suýt xoa trước sự xinh đẹp của các nữ quân nhân Việt Nam diễu binh trên phố !

Dân mạng Trung Quốc suýt xoa trước sự xinh đẹp của các nữ quân nhân diễu binh trên phố Việt Nam !Dân mạng Trung QUốc suýt xoa trước sự xinh đẹp của các nữ qu...

Nhãn:yêu nước,yeu nuoc,netizen trung quốc,chiến thắng điện biên phủ,diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng điện biên phủ