Cụ ông 70 nhảy "shuffle dance" siêu ngầu!

http://video.tudou.com/v/XMjQ1MTc5NDc4OA==.html ( phụ nữ không sai,女人没有错).http://mobi.dj97.com/m/113170/ ..full

Nhãn:sharing,camera phone,free,upload