Cô Gái Xinh Đẹp Thích Cúng Dường, Đã N.G.U Lị.ch S.ử Còn Xúc Phạm Sư Minh Tuệ. Nói Quá Chuẩn.Nhãn:sharing,camera phone,free,upload