Lễ Hội Hoá Trang Nhật Bản , Toàn Trai Xinh Gái ĐẹpNhãn:動画,ビデオ,共有,カメラ付き携帯電話,動画機能付き携帯電話