Vật nữ Women's wrestling - Trận đấu của đôi nữ Huế tuyệt đẹp.. Khán giả không thể rời mắt..

#vatnu #wrestling Trận đấu trong lễ hội truyền thống Trùng Quán - Hà Nội..một trận đấu rất hấp dẫn với số tiền thưởng khá hậu hĩnh..

Nhãn:sharing,camera phone,free,upload