(phần 3) Tập 1 | Cô gái bị thiêu sống và hiến tế tại chỗ ngay khi du hành xuyên thời gianNhãn:sharing,camera phone,free,upload