(phần 1) Tập 37 : gia đình cục súc #hoạthình #hoathinhtrungquoc #hoathinhthieunhi #hoathinhvuinhonNhãn:動画,ビデオ,共有,カメラ付き携帯電話,動画機能付き携帯電話