có rất nhiều cô gái ở cạnh ah..ê ê ah ko ph chap boi nh:)ah từ chối hết òi chỉ có@NakamoriAOKO-vnNhãn:sharing,camera phone,free,upload