Những nhân vật là nam nhưng lại có cơ thể là nữ trong anime #xuhuongNhãn:sharing,camera phone,free,upload