Chào nhau kiểu này hơi tốn oxy 😌 #truyentranh #manhua #ngôntìnhNhãn:sharing,camera phone,free,upload