Cô là một cô gái thích ăn ngon xuyên không thành phi tần, mà dáng vẻ ham ăn của cô lại khiến hoàngNhãn:sharing,camera phone,free,upload