BỘ ANIME BỊ CẤM CHIẾU Ở NHẬT CÓ GÌ LẠ? | SHOUJO TSUBAKI

BỘ ANIME BỊ CẤM CHIẾU Ở NHẬT CÓ GÌ LẠ? | SHOUJO TSUBAKIShoujo Tsubaki ra mắt vào năm 1992, thời điểm mà Nhật Bản vẫn còn thoáng với những bộ anime được gắn m...

Nhãn:riri,anime,tóm tắt anime,phân tích anime,bàn luận anime