Bạn thích cô gái nào trong Doraemon nhất ? #xuhuong #xh #doraemon #shizuka #anime

Dùng thử công cụ chỉnh sửa video miễn phí CapCut để tạo video! https://www.capcut.com/t/Zs8jUwRYF/

Nhãn:sharing,camera phone,free,upload